Poslovni in finančni najem: novosti z vidika MSRP in SRS ter davčni vidik najemov

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
poslovne finance   dodaj
računovodstvo   dodaj
davki   dodaj
 
Čas branja: 3 min
15.10.2018  16:00  Dopolnjeno: 15.10.2018 18:00
Najemne pogodbe in tudi pogodbe o lizingu je treba sklepati skladno z obligacijskimi predpisi, enako pa se obravnavajo posledice njihovega prenehanja
Poslovni in finančni najem: novosti z vidika MSRP in SRS ter davčni vidik najemov

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
poslovne finance   dodaj
računovodstvo   dodaj
davki   dodaj

S 1. januarjem 2019 bodo družbe, ki imajo sredstva v poslovnem najemu, morale spremeniti svoje računovodenje in pripoznavanje teh sredstev.

Novi SRS in MSRP bodo pomembno vplivali na bilance zavezancev. Pri tem postaja pomembno vprašanje, ali ima transakcija sestavine najema.

Na seminarju si bomo pogledali, kaj to pomeni in kakšne spremembe bo to prineslo predvsem za družbe, ki imajo sredstva v najemu. Posebnosti so tudi pri transakcijah prodaje in povratnega najema (sale & lease back).

Opozorili bomo tudi na druge posebnosti pri najemih, na primer tako imenovane spodbudnine, kjer najemodajalec z brezplačnimi najemninami, soinvestiranjem pri vlaganjih in podobno najemnika stimulira, da podpiše najemno pogodbo.

Spremembe na računovodskem področju navadno vplivajo tudi na davčno obravnavo

Pogledali si bomo, kako bo v letu 2019 s stroški najemov, amortizacijo in olajšavami, predvsem z vidika najemojemalcev pri poslovnih najemih. Z vidika DDV pa bomo opozorili na glavna vprašanja, s poudarkom na lizinških transakcijah oziroma finančnem najemu, ter opozorili na to, kdaj govorimo o dobavi blaga in kdaj o dobavi storitev. Predstavili bomo najnovejšo sodno prakso Sodišča EU in opozorili na tveganja, če bi zavezanci napačno presodili pogodbo, tudi z morebitno izgubo odbitka DDV.


Več iz teme: