Izkoristite spodbude Eko sklada in zmanjšajte stroške za energijo!

Čas branja: 1 min
22.10.2018  09:49
Izkoristite spodbude Eko sklada in zmanjšajte stroške za energijo!
Foto: AndreyPopov

Več iz teme:  
ENSVET >
Obveščaj me o novih člankih:  
ENSVET dodaj

PRAVNE OSEBE

Podjetjem so po novem na voljo tudi finančne spodbude za same naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in sicer v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %. Malim in srednjim podjetjem so na voljo tudi nepovratna sredstva za izvedbo energetskega pregleda.

LOKALNE SKUPNOSTI

Poleg nepovratnih sredstev za gradnjo za nove skoraj nič-energijske stavbe so občinam na voljo tudi nepovratna sredstva za posamične ukrepe energetske obnove stavb. Ta sredstva poleg občin lahko pridobijo tudi drugi subjekti javnega sektorja.

Občinam so na voljo še nepovratna sredstva za nakup novih okolju prijaznejših avtobusov in komunalnih vozil na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka in pa za električne polnilnice.

OBČANI

Eko sklad nudi subvencije za naložbe občanov v večjo energetsko učinkovitost stavb, v okviru katerih se pri obnovi večstanovanjskih stavb prejemnikom denarne socialne pomoči krije njihov celoten delež naložbe. Za prejemnike redne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka so na voljo tudi nepovratne finančne spodbude za celotni strošek zamenjave starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, in sicer v stanovanjskih stavbah na območju Celja, Hrastnika, Kranja, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Trbovlja in Zagorja.

Občanom je lahko pri odločanju za naložbo in izpolnjevanju vloge za Eko sklad v pomoč brezplačno energetsko svetovanje, ki ga ponujajo usposobljeni svetovalci v državni mreži ENSVET, financirani s strani Eko sklada.

Za socialno šibke občan se izvaja še projekt ZERO – zmanjševanje energetske revščine občanov. V okviru tega lahko prejemniki redne denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka zaprosijo za obisk energetskega svetovalca na domu, ki jim nudi brezplačni nasvet za zmanjšanje porabe energije in vode, zraven pa dobijo še brezplačni paket materialov v vrednosti najmanj 50 EUR.

Eko sklad ponuja tudi ugodne kredite za okoljske naložbe. Možna je pridobitev subvencije in najema kredita hkrati.


Več iz teme:  
ENSVET >