Za družbo BTC so odpadki dragocena surovina

Čas branja: 1 min
24.10.2018  08:21  Dopolnjeno: 24.10.2018 08:24
V današnjem času se vse več organizacij zaveda, da mora biti za dolgoročno prosperiteto gospodarska dejavnost uglašena z družbeno in okoljsko odgovornostjo. V družbi BTC sledijo načelu, da okolju dajo več, kot iz njega vzamejo. Tako že več kot 15 let izvajajo prebojne zelene projekte, s katerimi odgovarjajo na aktualne okoljske in družbene izzive, posebno pozornost pa namenjajo tudi ravnanju z odpadki.
Za družbo BTC so odpadki dragocena surovina
Foto: MAJ_PAVCEK

Več iz teme:  
BTC >
Obveščaj me o novih člankih:  
BTC dodaj

Okoljska in snovna učinkovitost, tema letošnjega Okoljskega srečanja, družbi BTC ni tuja. V okviru poslovne enote Misija: Zeleno namreč prepoznavajo pomen krožnega gospodarstva, ki spodbuja premišljeno uporabo virov in zniževanje nastajanja odpadkov proti ničelni stopnji. Tako na področju ravnanja z odpadki sledijo cilju, da odpadke spreminjajo v surovine. S sistematičnim ravnanjem in ločevanjem odpadkov jim je uspelo od leta 2000 delež sekundarnih surovin na samem izvoru povečati iz 20 % na 67 %. S tem zmanjšujejo breme za okolje ter prihranijo pri stroških nakupa surovin in energije. V duhu podpiranja inovativnih projektov na področje odpadkov vpeljujejo tudi digitalizacijo in spreminjajo obstoječi sistem ravnanja z odpadki, da bodo pridobili bolj ažurne in točne podatke o količini odpadkov in njihovih tokovih.

Projekte trajnostnega razvoja v družbi BTC izvajajo skupaj z obiskovalci, zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Verjamejo namreč, da smo skupaj močnejši in uspešnejši v skrbi za trajnostno rast v korist sedanjih in prihodnjih generacij. Tako si z ustvarjanjem zelenih priložnosti in spodbujanjem inovativnosti prizadevajo za odprto družbo, ki je okoljsko ozaveščena.


Več iz teme:  
BTC >