Računovodsko spremljanje gradbenih projektov

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
 
Čas branja: 3 min
07.11.2018  15:30
Posli se sklepajo za daljši čas, računovodsko-obračunsko obdobje pa se lahko razlikuje od pogodbenega računovodskega obdobja.
Računovodsko spremljanje gradbenih projektov

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  

Gradbena dejavnost je zelo posebno področje tudi z vidika računovodskega spremljanja. Njena posebnost je ravno v naravi dela, saj se posli sklepajo za daljše obdobje, tudi več od leta dni, računovodsko-obračunska obdobja pa se lahko razlikujejo od pogodbenega računovodskega obdobja.

Pri obračunu gradbenih projektov je zato zelo pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo.

Gradbena dejavnost sicer sodi med storitvene dejavnosti, če upoštevamo vidik prihodkov, medtem ko stroški in odhodki nastajajo posledično kot poraba prvin poslovnega procesa in ob prodaji poslovnih učinkov. Pri ugotavljanju poslovnega rezultata je zato treba izpolniti določene pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oziroma stroškovnih mestih.

Za gradbena dela se večinoma sklepajo dolgoročne pogodbe, saj dela trajajo več kot leto dni. Pri dolgoročnih pogodbah je običajno, da vsebujejo dogovor, na podlagi katerega gradbeno podjetje prejme prejemek za opravljeno delo, ki ga preveri nadzornik oziroma naročnik. Da bo ta prejemek tudi skladen z nastalimi stroški, moramo v računovodstvu zagotoviti pravilen način evidentiranja stroškov in prihodkov, za kar pa imamo predpisane metode.

Ne glede na izbrano metodo se evidentirani prihodki in stroški na koncu poslovnega leta prepišejo v izkaz poslovnega rezultata in tako vplivajo na dobiček ali izgubo gradbenega podjetja in posledično na osnovo za obdavčitev z davkom od dohodkov pravnih oseb.

Računovodsko spremljanje gradbene dejavnosti zato lahko opredelimo kot skupek materialnega, stroškovnega, proizvodnega in trgovinskega računovodenja.


Več iz teme: