(Inventura) Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

 

Več iz teme.

Obveščaj me o novih člankih:  
računovodstvo   dodaj
 
Čas branja: 3 min
19.11.2018  10:42
Zakon o gospodarskih družbah določa, da moramo enkrat na leto uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, če ni za posamezno vrsto sredstev določen daljši rok.
(Inventura) Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev

Več iz teme:  
Obveščaj me o novih člankih:  
računovodstvo   dodaj

Redni letni popis se mora izvesti enkrat na leto. Med letom se lahko pojavljajo tudi izredni popisi.

Naloga vodje računovodske službe (ali pooblaščene osebe) je, da:

  • pravilno organizira redni letni popis,
  • imenuje člane in vrste popisnih komisij,
  • izda podpisane sklepe (s strani direktorja, podjetnika) članom popisnih komisij,
  • pripravi navodila o poteku in izvedbi letnega popisa,
  • seznani člane popisnih komisij o času začetka in dokončanja letnega popisa,
  • pripravi navodila o potrebni vsebini popisnih poročil, poskrbi, da je popisno poročilo potrjeno (nadzorni svet, direktor, podjetnik, upravni odbor ipd.).

Pri načrtovanju popisa je treba paziti, da se izvaja takrat, ko je obseg popisanih stvari čim manjši (zaloga čim manjša), ko sta obremenjenost, aktivnost področja, ki se popisuje, čim manjši (v trgovinah ob dela prostih dnevih). Cilj je, da je izvedba čim cenejša in da ne moti rednih delovnih postopkov.

Direktor je odgovorna oseba za pravilnost in zakonitost poslovanja. Njegova odgovornost je, da zahteva, da je izveden popis resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti do virov sredstev.

E-popisi

V današnjem digitalnem svetu se popisi vse pogosteje opravljajo »elektronsko«, to so tako imenovani e-popisi. Takšna vrsta popisov je pomembna predvsem za večje sisteme, ki imajo veliko zalog (proizvodnja, trgovina) in opredmetenih osnovnih sredstev.

Za branje črtne kode s terminalom, mobilnikom ... se porabi le sekunda v primerjavi z zamudnim ročnim popisovanjem črnih kod. Popisani podatki se po popisu uvozijo v informacijski sistem (knjigovodski program), kjer se obdelajo in kjer se dejanska stanja uskladijo s knjiženim.


Več iz teme: