Oglasno sporočilo

Uvedba novih tehnologij v elektroenergetskem distribucijskem sistemu, s poudarkom na digitalni transformaciji

Čas branja: 1 min
18.03.2019  13:00  Dopolnjeno: 18.03.2019 13:05
Uvedba novih tehnologij v elektroenergetskem distribucijskem sistemu, s poudarkom na digitalni transformaciji
Foto: VlD ROTAR

Družba SODO d. o. o. je, kot distribucijski operater električne energije za območje Slovenije, izdelala 10-letni razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije za obdobje 2019 – 2028. Za uresničitev razvojnega načrta je potrebno vložiti okoli 1,22 milijarde evrov, če pa se pri tem upošteva tudi vpliv naraščajočega števila polnilnic za električna vozila in toplotnih črpalk, pa okoli 1,6 milijarde evrov. V naslednjih desetih letih pričakujemo porast konične obremenitve iz 2.032 MW v letu 2018 na 2.590 MW v letu 2028. Z upoštevanjem množične elektrifikacije prometa in ogrevanja pa bo konična obremenitev v letu 2028 znašala že 3.128 MW.

Pri gradnji srednjenapetostnih in nizkonapetostnih omrežij je predvidena izvedba s podzemnimi kabli in povečanje deleža le teh na več kot 50 % distribucijskega omrežja. Eden od glavnih ciljev v prihodnjem obdobju pa je vsekakor zagotovitev prehoda današnjih omrežij v napreden in funkcionalen distribucijski sistem z optimalnimi stroški in enotnim pristopom.

Kompleksnost bodočih zahtev za distribucijski sistem ter razpoložljivost digitalnih tehnologij zahtevata sistemski pristop na področju digitalne transformacije distribucijskega omrežja električne energije, kar bo za SODO in elektrodistribucijska podjetja izjemen izziv. Gre namreč za proces postopnega povečevanja uporabe informacijskih tehnologij in podatkov, s ciljem zagotavljanja boljših storitev uporabnikom sistema in drugim deležnikom na trgu z električno energijo.