Oglasno sporočilo

Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje

Čas branja: 1 min
28.03.2019  12:49
28 let izkušenj je naš vložek v vsak nov projekt
Komunalne gradnje d.o.o., Grosuplje

Inženirske gradnje so naša temeljna dejavnost, ki smo ji predani z vso strastjo in s sodobno gradbeno-inženirsko tehnologijo. Izgradnja kanalizacijskega omrežja, vodovodov, vodohranov, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, cestne novogradnje in rekonstrukcije ter zimsko in letno vzdrževanje cest so naše pristojnosti, ki jih nadgrajujemo tudi z drugimi infrastrukturnimi projekti večjih razsežnosti. V vsak novi projekt vložimo znanje in pridobljene izkušnje na področju gradenj, obnov in vzdrževanja komunalne infrastrukture.

Od začetka svojega obstoja smo vlagali v strokovno izpolnjevanje, inženirske specializante ter sodobno gradbeno tehnologijo in težko gradbeno mehanizacijo. Delujemo kot dobro usklajena ekipa, zato si upamo sprejeti kakršen koli gradbeno-inženirski izziv. Res je, da smo največ izkušenj pridobili na projektih nizkih gradenj, zadnja leta pa prevzemamo tudi projekte visokih gradenj.