Oglasno sporočilo

E 3 v vsaki slovenski občini

Čas branja: 1 min
01.04.2019  09:21
Energetika je naše področje delovanja. Ekologija je naša zaveza prihodnosti. Ekonomija je za nas ključna točka partnerskega sodelovanja.
E 3 v vsaki slovenski občini

Podjetje E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, je eden ključnih dobaviteljev električne energije na slovenskem trgu. Specifično zasnovana ponudba paketov električne energije je poglavitni vzvod za rast števila odjemalcev v vse bolj konkurenčno intenzivnem okolju. E 3 je eden od dobaviteljev, katerim se je število odjemalcev v zadnjem obdobju najbolj povečalo. E 3 je presegel tradicionalno delitev trga in je pri energetski oskrbi gospodinjstev prisoten prav v vsaki slovenski občini.

Pomemben dejavnik uspešnega poslovanja je prepoznavanje potreb odjemalcev in njihovo zadovoljevanje v čim večji meri. Fleksibilnost pri oblikovanju celovite in optimalne rešitve, ob kontinuiranem informiranju in svetovanju, je ključnega pomena na medorganizacijskem trgu. Ponudba za gospodinjski odjem pa je zasnovana na potrebah sodobne družbe. Ljudje živimo različno in imamo različne navade. Tem značilnostim se smiselno prilagaja ponudba paketov električne energije za gospodinjstva, ki lahko izbirajo med paketi E3 NAPREDNI, E3 UDOBNI, E3 ZELENI in E3 PREPROSTI.

Najpomembnejši cilji podjetja E 3 ostajajo tudi v prihodnje - nadaljnja rast podjetja, dobičkonosnost poslovanja in zadovoljstvo vseh deležnikov, pri čemer dajemo poseben poudarek strokovni usposobljenosti zaposlenih, osebnim kontaktom in partnerskim odnosom.