Oglasno sporočilo

Spodbude Eko sklada za podjetja

Čas branja: 1 min
09.04.2019  10:48
Spodbude Eko sklada za podjetja
Foto: AndreyPopov

Podjetjem so na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in sicer v obliki nepovratnih sredstev, kredita s subvencionirano obrestno mero, ali pa kombinacije obojega, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Malim in srednjim podjetjem Eko sklad omogoča tudi pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo energetskega pregleda. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda (brez DDV), ki ga podjetje naroči pri zunanjem izvajalcu.

Eko sklad z nepovratnimi sredstvi spodbuja podjetja k nakupu novih električnih in priključno-hibridnih vozil, pa tudi za predelavo vozil, ki bodo predelana tako, da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim agregatom na elektriko.

Pravne osebe, samostojni podjetniki in zasebniki lahko pridobijo tudi kredite za:

  • naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
  • naložbe v tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v tehnološkem procesu,
  • naložbe v gospodarjenje z odpadki,
  • naložbe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode,
  • začetne naložbe v spremembe proizvodnega procesa na način, da se presegajo okoljski standardi, v nove tehnologije, s katerimi bodo doseženi višji izkoristki oz. zmanjšanje onesnaževanja okolja v primerjavi z uveljavljenimi istovrstnimi tehnologijami, in za postavitev naprav za proizvodnjo biogoriv iz surovin, pridelanih sonaravno.