Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kontakt za dodatne informacije:
Poslovna akademija Finance
Tel: 01 3091 494
E: spela.balant@finance.si

8.  december
Kako najti prevare v računovodskih izkazih?
 
  • Napake in prevare ter opozorilna znamenja po posameznih kategorijah v bilancah ter odgovornosti

     

    Računovodski izkazi so zrcalo poslovanja podjetja, saj se z njimi ta predstavijo javnosti oziroma uporabnikom tovrstnih informacij. V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi računovodski izkazi, kamor med drugim sodita bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, pomenijo resnično in pošteno sliko poslovanja podjetja. Za prikaz resnične in poštene slike poslovanja podjetja moramo upoštevati zakonske in računovodske predpise, ki v ta namen predpisujejo uporabo različnih usmeritev in metod, ki pa lahko, žal, rabijo tudi kot pripomoček veščim računovodjem in poslovodstvu za prikaz...

Dogodek je zaključen!