Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kontakt za dodatne informacije:
Poslovna akademija Finance

Špela Balant
Tel: 01 3091 435
E: spela.balant@finance.si

 

20.  april
Računovodsko vodenje nabave in porabe zalog
 
  •  

     

    Davčni pregledi nabave in porabe zalog so zelo pogosti, saj z njimi vplivamo na davčno osnovo!

    Podjetja se v praksi pogosto srečujejo s težavami pri vodenju zalog. Zakaj se sploh pojavijo težave, saj zaloge omogočajo nemoteno poslovanje? Proizvodna podjetja porabijo skoraj 60 odstotkov ustvarjenih prihodkov za pokrivanje neposrednih stroškov nabavljenega materiala in blaga, če k temu prištejemo še posredne stroške poslovanja podjetja, se poslovni izid – dobiček zelo zmanjša. Povedano drugače, če bi...

Dogodek je zaključen!