Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

25.  januar
Pravni, socialni in davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino: uporaba novih predpisov
 
 • V državnem zboru so trenutno (sredina decembra 2018) v obravnavi novosti zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki bodo predvidoma sprejete do novega leta.

  Z letom 2019 bosta Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) in novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) prinesla kar nekaj pomembnih sprememb pri napotitvi delavcev na delo v tujino. Na seminarju bo poudarek na  novostih in dosedanjih izkušnjah uporabe novih predpisov.

  Prvi del seminarja je namenjen predstavitvi pravnega vidika napotitve delavcev na delo v tujino, v katerem bo poudarek na nacionalnih in mednarodnih pravilih, ki morajo biti upoštevana pri napotitvi delavcev na delo v tujino. V nadaljevanju se bomo osredotočili na socialni vidik napotenih delavcev na delo v tujino, kjer bodo izpostavljena evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredbi (ES) št. 883/2004 in 987/2009) in razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004. Predstavili bomo tudi postopek pridobitve A1 potrdila in vpliv novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

  Zadnji del seminarja bomo davčni obravnavi  napotenih delavcev na delov tujino s poudarkom na spremembah ZDoh-2. Osredotočili se bomo na obračun plače napotenemu delavcu, in sicer  na ugotavljanje davčne osnove in povračila stroškov poveznih z delom, s praktičnimi primeri.

   

 • 1 Pravni vidik napotenih delavcev na delo v tujino:

  • določbe ZDR-1 (pogodba o zaposlitvi z napotenim delavcem, v katerih primerih lahko delavec odkloni napotitev ipd.);
  • Direktiva (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
  • razlikovanje med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino.

  2 Socialni vidik napotenih delavcev na delo v tujino:

  • koordinacijska pravila sistema socialne varnosti (v kateri državi je napoteni delavec zavarovan določata Uredba (ES) št. 883/2004 in Uredba (ES) št. 987/2009; razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004);
  • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev in pridobitev A1;
  • socialni sporazumi sklenjeni s tretjimi državami;
  • osnova za obračun prispevkov za socialno varnost napotenih delavcev na delo v tujino (razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe (ES) št. 883/2004)

  3 Davčni vidik napotenih delavcev na delo v tujino:

  • nacionalna pravila pri obračunu plače (kdaj je vir dohodka v Sloveniji, ugotavljanje rezidentskega statusa, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, predlaganje REK obrazcev);
  • pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti in nerezidenti);
  • povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino (kratkotrajne napotitve, daljše napotitve, presoja neprekinjenosti…);
  • primeri obračunov plač (napotitve do 30 dni, napotitve od 30 do 90 dni in napotitve nad 90 dni).

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor 1 z malico

  11.00- 12.15: predavanje

  12.15-12.30: odmor 2

  12.30-14.00: predavanje

 • Mag. Brigita Osojnik, davčna svatovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, direktorica družbe Pabide d.o.o. Ima večletne praktične izkušnje na področju vseh vrst davkov in je predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju. Je soavtorica in strokovna urednica priročnika Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev, izdanega pri Založbi Forum Media, založniška dejavnost d.o.o.

   

   

   

  ODGOVORI STROKOVNJAKOV NA VAŠA VPRAŠANJA:

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

  Vživite se v izkušnje drugih

  Dr. Tatjana Horvat

  Programski vodja

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 18. januarja 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   25. januarja

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana