Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

29.  januar
Uporaba MSRP (novih in trenutno veljavnih) v računovodskih izkazih in razkritjih
 
  1. Ste med podjetji, ki že uporabljajo MSRP, in vas zanima, kakšne novosti vas čakajo letos?
  2. Kako v letnem poročilu za 2018 pripraviti obvezna razkritja o vplivu novih standardov?
  3. Poznate vsebino glavnih MSRP, ki jih bo treba upoštevati pri pripravi letnega poročila za leto 2018?
  4. Kaj prinašata MSRP 9 ‒ Finančni instrumenti in MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci?
  5. Kakšne so prehodne določbe MSRP 16 o najemih na primerih?

  Na seminarju bomo najprej v grobem pregledali, katere standarde in pojasnila vsebuje zbirka...

Dogodek je zaključen!