Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

31.  januar
Kako se pripraviti na zaključni račun, davčni obračun in zaključna knjiženja za poslovno leto 2018
 
  • Postavljajo se vprašanja, ali smo vse naredili, česa še nismo in bi morali, da bodo vse ustrezne knjigovodske listine, ki pričajo dejansko nastale poslovne dogodke, tudi evidentirane v poslovnih knjigah, v zaključnem računu in davčnem obračunu.

    Zaključni račun in davčni obračun sta med AJPES in Fursom povezana, kar ste oddali AJPES, lahko Furs preveri, in če so razlike med zaključnim računom in davčnim obračunom prevelike, lahko Furs zahteva poprave v davčnem obračunu.

    Predstavili bomo:

    • Kako preverite nastale poslovne dogodke, ki so se zgodili med letom, ali so ustrezno evidentirani in usklajeni s podatki, ki jih beležite v glavni...
Dogodek je zaključen!