Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

7.  marec
Davek od dohodkov pravnih oseb in dohodnina iz dejavnosti samostojnih podjetnikov za leto 2018
 
  • Preveriti morate vse postavke davčnega obračuna z vidika davčno priznanih prihodkov in odhodkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov!

    Pred izdelavo davčnega obračuna je treba izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo, ki jih določa ZDDPO-2. Pojavljajo se razlike med evidentiranjem računovodskih ter davčno priznanih prihodkov in odhodkov, s katerimi se računovodje srečujejo pri svojem delu. Mnogokrat je treba določene računovodske in davčno priznane odhodke upoštevati od primera do primera ter jih vsebinsko znati opredeliti. Pomembno je, da vemo, pod katerimi postavkami...

Dogodek je zaključen!