Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

21.  februar
Računovodsko spremljanje trgovinskega poslovanja
 
  • Trgovinske organizacije morajo biti zelo previdne in pozorne, kako vodijo svoje poslovanje z vidika nabave in prodaje trgovskega blaga. V trgovinskih organizacijah je zelo pomembna kalkulacija nabavne vrednosti trgovskega blaga in prodajna kalkulacija z upoštevanjem najrazličnejših popustov. Zato je pomembno ustrezno vodenje računovodstva ter pripoznavanje ustvarjenih prihodkov, danih popustov, ugodnosti, vse, da bi obdržali in privabili nove kupce.

    Trgovinske organizacije imajo veliko opravka z inventurami ter ugotavljanjem razlik z vidika kala, roka uporabnosti, kraj in podobno.

    Nakupi in najemi opredmetenih osnovnih sredstev so tudi značilnost trgovinskih...

Dogodek je zaključen!