Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

20.  februar
Hotelirji in gostinci: kako računovodsko in davčno zaključiti leto
 
  • Pri davčnih pregledih je ugotovljenih veliko nepravilnosti pri vodenju evidenc o porabi pijač in živil, perila, računih, normativih, gotovinskem poslovanju, odpisih … 

    Namen seminarja je seznaniti se s pravilnim in čim bolj enostavnim materialnim in denarnim poslovanjem gostincev in hotelirjev, pravilnim vodenjem evidenc, sestavljanjem računovodskih izkazov ter davčnim obračunom. V svetu se hotelirstvo in gostinstvo uvrščata med najhitreje rastoče, ne pa najbolj dobičkonosne dejavnosti; zaznamujejo ju povprečni, vendar razmeroma stabilni donosi. Operativni oddelki neposredno sodelujejo s podpornim oddelkom, računovodstvom.

     

    Da pri davčnih pregledih inšpektorji ne bi...

Dogodek je zaključen!