Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

24.  april
Izvršba; Izterjava dolga po sodni poti
 
  • Kako priti do denarja od dolžnikov s sodno izterjavo dolga, to je z izvršbo? Katera so aktualna vprašanja zakona o izvršbi? Kako narediti izvršbo na denarna sredstva, gotovino, premičnine, druge terjatve, kapitalske deleže, nepremičnine dolžnikov?

    Upniki iščejo različne poti, da bi čim prej prišli do poplačila terjatev. Eden od (najpogostejših) postopkov je sodna izvršba. Čeprav naj bi ta upniku omogočila, da dobi plačano celotno terjatev, vključno z zamudnimi obrestmi in stroški postopka, upniki pogosto omahujejo pri odločitvi, ali sploh vložiti izvršbo ali ne, predvsem zaradi strahu, da bodo z njo imeli samo dodatne stroške, uspeha pa nobenega.

    Namen...

Dogodek je zaključen!