Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

25.  april
Računovodenje, knjiženje in davčni vidik neopredmetenih sredstev podjetja
 
  • Največja težava so neopredmetena sredstva, ki nastajajo v podjetju, kako jih usredstviti oziroma kdaj jih lahko evidentiramo kot stroške.

    Zaradi bistvene značilnosti neopredmetenih sredstev, to je njihova neotipljivost, da fizično ne obstajajo, je računovodenje teh ekonomskih kategorij zelo kompleksno in zahteva dobro poznavanje področja. Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje neopredmetenih sredstev vpliva na računovodske izkaze in davčno osnovo podjetja. S pravilnim izkazovanjem neopredmetenih sredstev v računovodskih poročilih pa vplivamo na različne deležnike, uporabnike in ocenjevalce računovodskih poročil, kot so lastniki, banke, kupci in država.

    Neopredmetena...

Dogodek je zaključen!