Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

28.  maj
Investicije: kdaj se splačajo, kdaj se povrnejo in kako se financirajo
 
  • Investicije so pomembne za dolgoročni kompetenčni obstoj podjetij v njihovi tržni tekmi in odločilno vplivajo na finančno moč in denarni tok podjetja.

    Kako izbrati prave naložbe, pravi čas? Kako izbirati med alternativami in presojati ekonomsko donosnost predvidenih naložb ter v drugem koraku slediti doseganje načrtov, pravočasno ukrepati v primeru odstopanj od načrtov? 

    Seminar bo zastavljen s perspektive podjetja in ciljnega optimiranja njegovih denarnih tokov iz predvidenih in izvedenih investicij ter s perspektive doseganja stabilne dobičkovnosti poslovanja in krepitve njegovih dolgoročnih kompetenc. Pri tem ne gre za zanemariti pomena optimiranja virov financiranja investicij ter vloge bank in lastnikov...

Dogodek je zaključen!