Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

12.  junij
Kontroling v praksi: kazalniki, načrtovanje, poročanje, nadzor, napake
 
  • Poslovni in finančni kontroling omogoča vodstvu podjetja motivirano in jasno ciljno vodenje, hitrejše odzivanje, motiviranje ključnih posameznikov v podjetju in stabilnejšo dobičkovnost poslovanja. Za učinkovito kontrolinško funkcijo v podjetju je potrebno njeno ustrezno pozicioniranje v procesih in v organizacijski sestavi podjetja, pri tem je treba poznati glavne gonilnike vrednosti v podjetju, šibkost, tveganja, priložnosti, slabosti in prednosti podjetja, ki izvirajo tako iz notranjega okolja kot tudi iz pozicioniranja podjetja na trgu glede na konkurenco. 

    • Kako zastaviti učinkovito kontrolinško funkcijo glede na velikost, panogo, model upravljanja v podjetju?
    • Kaj naj bodo cilji, merila...
Dogodek je zaključen!