Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

29.  avgust
Lekarne: Računovodenje, davki, posebnosti v 2019 in predvidene novosti v 2020
 
 • Kako lahko do konca leta optimiziramo davke in poslovni rezultat? Zaloge, oprema, nepremičnine, gotovina, preoblikovanje, nagrade, vozila…

  Kako lahko optimiziramo davke, status in poslovni rezultat v lekarniški dejavnosti?

  Kako je z zalogami, opremo, nepremičninami, gotovino, preoblikovanjem, nagradami, vozili …

  Zaloge, nepremičnine, osebni prejemki, vozila in investicijske olajšave vplivajo na poslovni rezultat, to je na višino dobička ali izgube. Kaj lahko naredimo, da povečamo denarni tok in optimiramo davke ter poslovni rezultat?

  Na seminarju bomo odgovorili na sledeča problemska vprašanja:

  • Zakaj imamo visok dobiček, denarja pa ni?
  • Zakaj pomeni višje končno stanje zalog  tudi višji dobiček in kako ukrepati?
  • Zakaj določeni veliki izdatki ne zmanjšujejo davčne osnove v tekočem letu?
  • Kako znižati obdavčitev lastnih ali najetih nepremičnin?
  • Kakšne je obdavčitev uporabe vozil za poslovne in zasebne namene?
  • Kakšne nagrade lahko dobijo sodelavci?
  • Kateri stroški in izplačila so lahko davčno nepriznana oz. obdavčena naknadno?
  • Kakšne investicijske olajšave lahko uveljavljamo?
  • Ali je v praksi možno statusno preoblikovanje zasebne lekarne v d.o.o. – možne rešitve?
  • Kako lahko predvidene davčne novosti v s 1. 1. 2020 vplivajo na poslovanje lekarn?
  • Razlike in posebnosti poslovanja lekarn preko različnih statusno-pravnih oblik
  • Pridobitna in nepridobitna dejavnost lekarn
  • Osnove delovanja računovodske logike – temelj za sprejemanje ugodnih poslovnih odločitev
  • Kaj pomeni oslabitev (znižanje vrednosti) zalog, zakaj in kdaj lahko naredimo oslabitev
  • Vpliv možnih metod ugotavljanja porabe zalog v lekarni poslovni in davčni rezultat
  • Kako upravljati z nepremičninami in kako znižati obdavčitev lastnih ali najetih nepremičnin
  • Posebnosti pri opremi lekarne – vpliv posameznih odločitev v zvezi z njo na poslovanje lekarne
  • Vpliv letnega popisa (inventure) osnovnih sredstev, zalog, terjatev in obveznosti na poslovni rezultat in obdavčitev lekarne
  • Kaj s popisnimi primanjkljaji in viški – kdaj in kako jih obdavčiti
  • Rabati, superrabati – kako vplivajo na poslovni rezultat in obdavčitev
  • Investicijske olajšave za 2019 – kako in za kaj jih bomo lahko uveljavljali,
  • Posebnosti DDV v lekarni
  • Motorno vozilo v zasebni lekarni – nakup, najem, stroški…
  • Kako lahko nagradimo sodelavce – vrste osebnih prejemkov, pogodb
  • Statusno preoblikovanje (zasebne) lekarne  v d.o.o. – zapleti in možne rešitve na podlagi  121.člena Zakona o lekarniški dejavnosti
  • Kako se pripraviti na prihod davčnega inšpektorja in sodelovanje z njim, kako dokazovati svoje trditve in pri tem uspeti…
  • Davčne novosti od 1. 1. 2020 –kako bodo vplivale na poslovanje lekarn
  • Izmenjava dobrih (in slabih praks…) med udeleženci posveta

  15.00–16.45: predavanje

  16.45–17.00: odmor z malico

  17.00–19.00: predavanje

   

 • Božena Macarol je priznana davčna svetovalka in izkušena sodna izvedenka za davčno področje, ki že vrsto let sodeluje z velikimi, srednjimi in malimi podjetji na različnih poslovnih, računovodskih in davčnih področjih, pri tem tudi z odvetniškimi pisarnami, notarji in drugimi davčnimi zavezanci. Je sodna izvedenka za področje davkov in knjigovodstva. Je predavateljica, avtorica in soavtorica številnih strokovnih člankov ter priročnikov s področja vodenja poslovnih knjig in računovodstva, obdavčitve vozil, nepremičnin, obdavčitev kapitala ... Na njeni bogati poslovni poti se je nabralo veliko izkušenj tudi s področja lekarn.

   

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

   

  Vživite se v izkušnje drugih!

  Dr. Tatjana Horvat,

  programski vodja

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 22. avgusta 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   29. avgusta

    med 15.00 in 19.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana