Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

18.  september
Prednosti in pasti nakupa nepremičnine v izvršilnem ali stečajnem postopku
 
 • Ideja, da bo nakup v postopku prisilne prodaje ugodnejši od nakupa na trgu, je najpogosteje  razlog za odločitev posameznika, da kupi nepremičnino v izvršbi ali stečaju. Nakup, ki izgleda enostaven in ugoden, se lahko za kupca, ki pravil ne pozna, spremeni v nočno moro - dolžnik si izgovori možnost bivanja v nepremičnini še tri leta od prodaje dalje, na nepremičnini ostanejo služnosti, stavbne pravice, stvarna bremena, dolžnik se noče izseliti in uničuje nepremičnino, ki ste jo kupili, dolžnik s pravnimi sredstvi zavlačuje postopek z izročitvijo nepremičnine, itd.

  Da bi se izognili nevšečnostim, morate poznati:

  • Kako poteka postopek izvršbe s prodajo dolžnikove nepremičnine in kako poteka prodaja dolžnikove nepremičnine v stečaju?.
  • Kakšna je razlika med prodajo nepremičnin v postopku stečaja nad pravno osebo in v osebnem stečaju in zakaj je za kupca ta razlika zelo pomembna.
  • Kaj mora vedeti potencialni kupec, preden v izvršbi ali v stečaju plača varščino.
  • Kakšne so razlike med nakupom na javni dražbi ali z zavezujočim zbiranjem ponudb.
  • Kako postopati v primeru nakupa zasedene nepremičnine.
  • Potek in razlike med postopkom prisilne izselitve (deložacija) dolžnika iz prodane nepremičnine v stečaju in v izvršbi.
 • Postopek prodaje nepremičnin v izvršbi

  • iskanje podatkov o dolžnikovi nepremičnini in predlog za izvršbo s prodajo dolžnikove nepremičnine. Kakšne so možnosti dolžnika v postopku, če teče izvršba na nepremičnino, ki je njegov dom - možnost predlagati drugo sredstvo ali drugo nepremičnino, predlog dolžnika za odložitev izvršbe. Pristopne in vodilna zadeva pri prodaji nepremičnin;
  • cenitev nepremičnine, kdo jo opravi in na kaj mora biti upnik pozoren? Predlog za ponovno ugotovitev vrednosti nepremičnine - kdo jo lahko predlaga. Sklep o ugotovitvi vrednosti nepremičnine;
  • položitev varščine, predkupni upravičenci v izvršbi;
  • odredba o prodaji, kje jo najdemo, kako jo beremo. Javna dražba kot najpogostejši način prodaje nepremičnin v postopku, njena pravila in dražbeni narok. Elektronska javna dražba. Kaj mora kupec vedeti o pravilih javne dražbe?
  • možnost ogleda nepremičnine v izvršbi;
  • prodajna cena in domik nepremičnine najboljšemu ponudniku;
  • prodaja z zavezujočim zbiranjem ponudb;
  • položitev kupnine in izročitev nepremičnine kupcu - sklep o izročitvi nepremičnine. Sklep o izročitvi, kot izvršilni naslov za izselitev dolžnika iz prodane nepremičnine;
  • razdelitveni narok in sklep o poplačilu upnikov iz kupnine za prodano nepremičnino;
  • dolžnikova pravica na prodanem stanovanju;
  • kako lahko dolžnik zavleče postopek?

  Postopek prodaje nepremičnin v stečaju nad pravno osebo in v osebnem stečaju

  • predlog za začetek postopka in kdo išče podatke o dolžnikovih nepremičninah. Kaj mora kupec vedeti o postopku pred nakupom in kje išče informacije?
  • cenitev nepremičnine - v čem se razlikuje cenitev v izvršbi in v stečaju;
  • možnost oddaje nepremičnine v stečajnem postopku in na kaj mora biti kupec pozoren;
  • sklep o prvi prodaji nepremičnine in njegova posebnost v postopku osebnega stečaja;
  • javna dražba z zviševanjem in z nižanjem cene, pravila;
  • izklicna cena ter višina varščine;
  • sklenitev pogodbe z najboljšim ponudnikom, pravila;
  • zavezujoče zbiranje ponudb, kako poteka in kakšna so pravila;
  • ara in sklenitev pogodbe pri zavezujočem zbiranju ponudb,
  • plačilo kupnine in izročitev nepremičnine kupcu;
  • posebna pravila o uveljavitvi predkupne pravice v stečaju;
  • soglasje sodišča k sklenitvi pogodbe in kaj če sodišče soglasja ne da;
  • neuspešna prva prodaja in postopek z nadaljnimi prodajami;
  • kakšne so možnosti dolžnika, da zavleče postopek?

  Postopek prisilne izselitve dolžnika iz prodane nepremičnine

  • Izvršba - kako kupec doseže izselitev dolžnika iz prodane nepremičnin? Sklep o izročitvi nepremičnine kupcu, kot izvršilni naslov za izselitev dolžnika. Določitev izvršitelja, pravila o njegovem delu in stroški postopka prisilne izselitve dolžnika;

  Pravila postopka prisilne izselitve dolžnika v izvršbi, najpogostejše težave in dolžina postopka. Kaj postopek dodatno zavleče in kakšne so možnosti kupca?

  • Stečaj nad pravno osebo - kaj če stečajni upravitelj proda z dolžnikom ali najemnikom zasedeno nepremičnino? Kakšne so možnosti kupca? Postopki za izpraznitev kupljene nepremičnine, kdo jih vodi in koliko časa trajajo? Ali mora dolžnik, ki ne izprazni nepremičnine plačevati najemnino? Jo plačuje v stečajno maso ali kupcu?
  • Osebni stečaj - Kdo je dolžan v osebnem stečaju opraviti izselitev dolžnika? Kako ZFPPIPP olajša položaj kupca v postopku osebnega stečaja? Kaj v osebnem stečaju predstavlja kupcu izvršilni naslov za začetek postopka prisilne izselitve dolžnika? Kakšne so v osebnem stečaju možnosti, kadar upravitelj proda zasedeno nepremičnino? Kdo začne s postopkom prisilne izselitve dolžnika in koliko časa tak postopek traja? Ali lahko tudi v osebnem stečaju dolžnik uveljalja odlog izselitve zaradi razloga prodaje nepremičnine, ki je njegov dom?

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor z malico

  11.00- 12.15: predavanje

  12.15-12.30: odmor

  12.30-13.30: predavanje

  13.30-14.00: odgovori na individualna vprašanja

 • Maja Lajevec je univerzitetna diplomirana pravnica, več kot 17 let zaposlena na sodišču v Ljubljani, najprej kot strokovna sodelavka, nato 11 let kot izvršilna sodnica na okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na okrožnem sodišču v Ljubljani. Zaradi prepričanja, da za sodnika ne zadostuje le spremljanje in poznavanje zakonodaje, je svoje znanje nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, z izobraževanjem izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem strokovnih člankov in z različnimi izobraževanji o težavah upniško-dolžniških razmerij. Po vrnitvi iz tujine se je odločila, da bo delo nadaljevala kot samostojna pravna svetovalka. Odlično poznavanje zakonodaje, sodne prakse in upniško-dolžniških razmerij je pripomoglo k odločitvi, da dejavnost omeji le na dve pravni področji – izvršbo in stečaj. S prispevki, povezanimi z izvršbo in stečajem, vsako leto sodeluje na Insolvenčnih dnevih, z revijo Odvetnik, z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Zvezo potrošnikov Slovenije. Za spletni portal Tax-Fin-Lex je pripravila obsežen pregled težav z zasegom dolžnikove plače v postopku izvršbe, stečaja in davčnem postopku. Z njimi sodeluje pri projektu urejanja stečajne sodne prakse. Za podjetje Planet GV izobražuje prihodnje stečajne upravitelje o osebnem stečaju in odpustu obveznosti. V prispevkih opozarja na specifične težave (spremembe zakonodaje, sodna praksa v postopkih, prisilna prodaja premoženja, izločitvene pravice iz skupnega premoženja, deložacija iz prodanih nepremičnin, preizkusna doba …), ki jih osebni stečaj, povezava z izvršbo, še pogosteje pa prebrisani dolžniki povzročajo upnikom, upraviteljem in delodajalcem.

  Pri izobraževanjih je praktična in sistematična. Glavno vodilo je, da bi moral osnove izvršbe in stečaja poznati vsak, tudi zato, ker so posledice napak v obeh postopkih pogosto nepopravljive. Cilj, ki ga zasleduje, je priprava udeležencev na samostojnost in suverenost pri delu ter zmožnost kritične, pravilne in pravočasne presoje, kdaj je potrebna pomoč pravnega strokovnjaka.

   

  ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

  Dr. Tatjana Horvat,

  programski vodja

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 10. septembra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   18. september

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana