Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

9.  oktober
Kako optimizirati davke in se izogniti dvojni obdavčitvi pri poslovanju s tujino?
 
 • Poslujete v tujini? Na kaj morate paziti pri obdavčitvi po načelu svetovnega dohodka ali teritorialnega dohodka, davčnem odtegljaju, prikritem izplačilu dobička, odbitku tujega davka, prenehanju poslovanja v določeni državi in drugim »dvojnim« davkom?

  Poznavanje mednarodne obdavčitve in poznavanje tujih davčnih sistemov, predvsem tistih, kjer so naša podjetja tudi pravno prisotna, lahko zniža celotne stroške podjetja in poveča njegov dobiček. Pred začetkom poslovanja s tujino, se mora podjetje najprej odločiti, kakšno obliko prisotnosti si tam pravzaprav želi, kajti od tega so odvisne tudi davčne posledice.

  Davčni odtegljaj zniža znesek dohodka, ki ga podjetje prejme iz tujine. Odbitek tujega davka pa lahko zniža davčno obveznost v Sloveniji. Poznavanje načinov znižanja dvojne obdavčitve lahko zniža celotne stroške poslovanja in poveča poslovni izid družbe. Področje transfernih cen lahko podjetju prinese veliko dodatnih stroškov, če jih ne poznamo v povezavi z mednarodno obdavčitvijo.

  Mednarodni sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja so mednarodne pogodbe, s katerimi se odpravljajo davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in investiranju. Podjetja – izvozniki, ki poslujejo v evropskem in svetovnem gospodarstvu, se srečujejo z različnimi davki, zato je težnja po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna.

 • Značilnosti oblike poslovanja v tujini glede na povezanost pravnih oseb in financiranje

  • matična družba/hčeriniska družba
  • matična družba/podružnica
  • matična družba/poslovni partner
  • problem davčnega priznavanja odhodkov obresti
  • problem instituta tanke kapitalizacije
  • problem obdavčitve vplačila osnovnega kapitala
  • problem obdavčitve prejetega posojila
  • problem obdavčitve plačil obresti
  • problem obdavčitve odplačila glavnice
  • obdavčitev dobička v tujini
  • obdavčtev dohodkov na viru

  Opredelitev mednarodne obdavčitve

  • načelo rezidenstva (svetovni dohodek)
  • načelo vira (teritorialni dohodek)

  Obdavčitev podružnice

  • Podružnica ni poslovna enota
  • Podružnica je poslovna enota
  • Izvedba finančne (benchmark) analize

  Davčni odtegljaj

  • vrste dohodkov, od katerih se obračunava davčni odtegljaj
  • dividende, obresti, licenčnine, zakupnine
  • prikrito izplačilo dobička
  • kdaj je možno upoštevati odbitek tujega davka
  • omejitve pri odbitku tujega davka
  • storitve “off-shore” držav
  • davčna osnova in davčna stopnja
  • znižanje davčnega odtegljaja

  Odbitek tujega davka

  • uveljavljanje odbitka tujega davka
  • omejena višina odbitka tujega davka

  Prenehanje poslovanja

  • prodaja kapitalskega deleža v hčerinski družbi
  • zamenjava kapitalskih deležev
  • likvidacija hčerinske družbe
  • prenehanje poslovanja podružnice

  Načini znižanja mednarodne dvojne obdavčitve in uporaba mednarodnih sporazumov v praksi

  • kako mednarodni sporazumi in/ali direktive EU znižujejo delno ali v celoti dvojno obdavčitev
  • postopek znižanja
  • pravilno izpolnjevanje obrazcev KIDO

    

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor 1 z malico

  11.00-12.30: predavanje

  12.30-12.45: odmor 2

  12.45-14.00: predavanje
 • Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.

   

  ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

  Dr. Tatjana Horvat,

  programski vodja

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 2. oktobra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   9. oktober

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana