Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

25.  september
Uporaba MSRP 15 in SRS 15 za gradbena podjetja
 
 • Novi standard SRS 15 - Prihodki je začel veljati letos, MSRP 15 - Prihodki pa lani.  

  Uvajata dva pristopa pripoznavanja prihodov (skozi čas ali pa v trenutku, ko je kontrola nad proizvodi ali storitvami prenesena na kupca) ter model petih korakov pripoznavanja prihodkov.

  Ena od dejavnosti, kjer ima ta standard večji vpliv, je gradbeništvo.

  Zaradi uvedenih novosti morajo gradbena podjetja spremeniti pogoje v pogodbah s kupcih in politiko postavljanja cen.

  Dinamika pripoznavanja prihodkov je od letos drugačna kot do sedaj.

  Preveriti je treba vse pomembne pogodbe in razmisliti kako določene pogodbe v bodoče drugače strukturirati, vplive bo treba ustrezno skomunicirati z lastniki, tudi vpliva na bilance in davke ne velja zanemariti.

   

 • Kako opredeliti pogodbe v gradbenih podjetjih po MSRP 15 in SRS 15:

  • - opredelitev tveganj, trajanje ali znesek denarnih tokov
  • opredelitev pravic vsake pogodbene stranke glede blaga ali storitev, ki bodo preneseni
  • plačilni pogoji
  • kdo odobri pogodbo
  • kdaj se več pogodb obračuna kot ena pogodba
  • kdaj se sprememba pogodbe obravnava kot ločena pogodba
  • stopnja dokončanosti gradbenega projekta, faze gradbenih situacij, prejete/dane garancije

  Ločenih izvršitvene obveze za gradbena podjetja

  • Kaj je izvršitvena obveza
  • Kaj pomeni ločeno blago ali storitev
  • Kaj pomeni garancija

  Določanje transakcijske cene oziroma cene posla (s posebnostmi v gradbenih podjetjih)

  • Kaj so po novem cene v pogodbi, odlog plačila, obroki, popusti
  • Kako upoštevati kreditno tveganje kupca (kjer je to primerno)
  • Kako upoštevati variabilno nadomestilo (vključno z omejitvami pri ocenah variabilnih nadomestil)
  • Kako upoštevati obstoj pomembne sestavine financiranja v pogodbi (časovna vrednost denarja)
  • Kako upoštevati nedenarno nadomestilo
  • Kako upoštevati morebitno nadomestilo, ki se plača kupcu.

  Razporeditev transakcijske cene na izvršitvene obveze

  • Prodaja proizvoda ali storitve ločeno v podobnih okoliščinah podobnim kupcem
  • Tržne prilagoditve
  • Pribitki
  • Popusti
  • Kdaj nastane prihodek v gradbenem podjetju takoj in kdaj postopom

  Kako vključiti pogodbene stroške, provizije

  Vplivi na računovodske izkaze in davke gradbenih podjetij

   

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor 1 z malico

  11.00-12.30: predavanje

  12.30-12.45: odmor 2

  12.45-14.00: predavanje

 • Mateja Vrankar, BDO Revizija d.o.o., direktorica. Je univerzitetna diplomirana ekonomistka, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o. pred tem pa je bila 10 let zaposleni pri  veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, finančnih storitev in energetike.  V zadnjih letih je vodila večje število posebnih revizij in forenzičnih preiskav ter finančnih skrbnih pregledov  za potrebe prodaj in nakupov družb. Kot pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka je članica Slovenskega inštituta za revizijo.  Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov. V BDO Slovenija vodi “info desk” za MSRP, v preteklih letih pa je vodila več projektov uvajanja MSRP v slovenskih podjetjih.

  Maruša Hauptman, BDO Revizija d.o.o., je pooblaščena revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o.. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. V zadnjih letih je večkrat sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb in opravljala forenzične preglede v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih.  Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb s področja  zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in licenco CFE kot članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE. Je soavtorica slovenskega dela knjige Interpretacija poslovnih poročil in računovodskih izkazov.

  ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

  Dr. Tatjana Horvat,

  programski vodja

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 18. septembra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   25. september

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana