Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

22.  oktober
Priprava konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranih letnih poročil za 2019
 
 • Velike skupine in subjekti javnega interesa morate sestaviti konsolidirane računovodske izkaze ob upoštevanju ZGD-1 in v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

  • Kakšne so zahteve ZGD-1 in MSRP glede konsolidiranja?
  • Kako čim bolj organizirano in učinkovito pristopiti k izdelavi konsolidiranega letnega poročila?
  • Kateri so osnovni korake in postopki pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov?

  S pomočjo primera bodo na delavnici predstavljena tudi obvezna razkritja, ki jih glede konsolidiranja zahtevajo MSRP. Udeleženci boste na podlagi predstavljenih pravil in primerov po posvetu sposobni samostojno izdelati enostavnejše konsolidirane računovodske izkaze in razkritja.

  Prejeli boste tudi vzorec obveznih razkritij, vezanih na konsolidiranje!

   

 • Zakonski okvir, računovodski standardi in strokovna načela glede konsolidiranega letnega poročila

  • določila ZGD-1 glede konsolidacije
  • predstavitev MSRP, ki jih moramo upoštevati pri konsolidiranju
  • SRS in konsolidiranje
  • osnovna načela in predpostavke konsolidiranja
  • kaj je skupina, velika skupina, skupno upravljanje in kaj pridružena družba

  Organizacija konsolidiranja

  • računovodski priročnik in prilagoditve podatkov podjetij v skupini
  • prevajanje iz tujih valut
  • kako odločitve o pomembnih dejavnostih, glasovalne pravice in spremenljivi donosi vplivajo na konsolidacijo

  Prikaz pravil popolnega konsolidiranja s praktičnimi primeri

  • konsolidiranje kapitala
  • izračun neobvladujočih deležev
  • odloženi davek pri konsolidiranju
  • izločanje medsebojnih terjatev in obveznosti
  • izločanje prihodkov in odhodkov
  • izločanje neiztrženih dobičkov

  Obračunavanje naložb v pridružena podjetja in skupne aranžmaje

  • pridružena podjetja (MRS 28)
  • skupni aranžmaji (MSRP 11)

  Obvezna razkritja v konsolidiranem letnem poročilu

   

  URNIK:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor 1 z malico

  11.00- 12.15: predavanje

  12.15-12.30: odmor 2

  12.30-14.00: predavanje

 • Mateja Vrankar, direktorica BDO Revizija d.o.o., je pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, od leta 2000 zaposlena v družbi BDO Revizija d.o.o. pred tem pa je bila 10 let zaposlena pri  veliki mednarodni revizijski družbi v Avstriji. Od leta 1995, ko je izdala prvo slovensko strokovno knjigo o konsolidiranju, se ukvarja s svetovanjem pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP in SRS ter izdelavo orodij (poročevalskih paketov), ki omogočajo hitro in učinkovito izdelavo konsolidiranih letnih poročil. Kot predavateljica sodeluje v izobraževalnem programu Slovenskega inštituta za revizijo, vodila je tudi večje število šol konsolidiranja v okviru Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije ter izobraževanj in delavnic o konsolidiranju za vrsto slovenskih podjetij.

   

  ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA:

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 15. oktobra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   22. oktober

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana