Predstavitev


Program


Predavatelj


Lokacija


Kotizacija in ugodnosti

Kristina Žgur, vodja projektov

Tel: 01 3091 435 | E-mail: kristina.zgur@finance.si

27.  november
Inventura in hramba: izvedba, vplivi na davčno osnovo, IT uporaba, programski paket…
 
 • Zakon o gospodarskih družbah določa, da moramo enkrat letno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, če ni za posamezno vrsto sredstev določen daljši rok.

  Pravila skrbnega računovodenja določajo, da je popis (inventura) sredstev in dolgov ukrep za preverjanje zanesljivosti obračunskih podatkov. Na ta način organizacija uskladi podatke, da ustrezajo dejanskemu stanju.

  Z inventuro vplivamo na pravilne bilančne podatke. Z inventuro vplivamo na višino poslovnega izida in davčne osnove.

  Prikazali bomo, kako in koliko dolgo se hrani račune, izkaze in vso ostalo spremljajočo dokumentacijo, ki se navezuje na finance/računovodstvo. Za posamezne sklope dokumentov vam bomo prikazali kakšen je najkrajši rok hranjenja z vidika davkov in kakšne so posledice, če arhiva nimate ali pa je nepopoln.

 • 1. Pravne podlage za inventuro/popis

  • zahteve zakona o gospodarskih družbah
  • zahteve slovenskih računovodskih standardov
  • zahteve pravil skrbnega poročanja
  • pravila za sestavo popisnih komisij
  • pravilnik/sklep o popisu

  2. Izvedba popisa

  • Čas izvedbe popisa
  • Priprava sredstev in obveznosti na popis
  • Kdo lahko in kdo ne sme izvajati popis
  • Naloge članov popisnih komisij
  • Uporaba sklepov in internega pravilnika o popisu
  • Popis opredmetenih in neopredmetenih sredstev
  • Popis zalog
  • Popis denarnih sredstev
  • Popis in odpis terjatev Uporaba novih SRS
  • Popis kapitala in obveznosti
  • Ugotavljanje viškov/manjkov in kako jih knjižiti
  • Priprava poročila o popisu
  • Parametri za računovodsko poročanje

  3. Pomembni elementi popisa

  • Vplivi popisa na poslovni izid in davčno osnovo
  • Davčni pregled podatkov iz popisa
  • Obrazec za nadzor DDV
  • Primeri knjiženj inventurnih primanjkljajev
  • Kako z inventurnimi viški

  4. Povezave z hrambo dokumentov

  • Zakonski roki za hrambo dokumentacije z vidika:
   • DDV
   • DDPO
   • SRS
   • ZDavP
  • Za koliko let nazaj je lahko davčna inšpekcija
  • Primeri iz prakse:
   • Hramba vezane knjige izdanih računov (?)
   • Akeniranje
   • E –računi
   • Likvidacija računov
   • Hramba spremljajočih dokumentov  (dobavnice)
   • Pojasnila FURS-a

  5. Povezave z e-inventuro

  • Kako pripraviti podatke za E-inventuro?
  • Življenjski cikel dokumentov in podatkov
  • E-hramba dokumentov in e-Inventura, kje morajo biti povezave

   

  Urnik:

  9.00-10.30: predavanje

  10.30-11.00: odmor z malico

  11.00-12.30: predavanje

  12.30-12.45: odmor

  12.45-14.00: predavanje

 • doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso z omenjenih področjih. Prav tako predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.

   

  Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

 • Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno) in vključuje:

  • kakovostno predavanje priznane strokovnjakinje,
  • seminarsko gradivo,
  • prigrizke in napitke med odmori,
  • možnost postavljanja vprašanj in prilagoditve seminarja vašim željam,
  • potrdilo o udeležbi.

  UGODNOSTI:

  Pohitite s prijavo in izkoristite 20-odstotni popust ob zgodnji prijavi do 20. novembra 2019.

  Svoj popust lahko zvišate še z:

  • Naročniškim popustom: naročniki časnika Finance imajo pri kotizaciji 5-odstotni popust
  • Količinskim popustom: vsak drugi iz podjetja ima dodaten 5-odstotni popust. 
  • Vsi navedeni popusti se seštevajo!

  Zgodnja prijava + naročniški popust = 210,00 EUR (brez DDV)

  Ena prijavnica velja za eno osebo. Za vsakega udeleženca se izpolni posamezna prijavnica.

 •   27. november

    med 9.00 in 14.00

      CPU Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana