Priložnostne ponudbe in akcije

2019
24. okt  2019
seminar - Prodaja
Pogajanja s kupci
24. sep  2019
seminar - Prodaja
Plačevanje in nagrajevanje prodajnega osebja
20. sep  2019
seminar - DRF
Dokumentacija transfernih cen za leto 2019
12. sep  2019
seminar - DRF
Kako načrtovati in obvladovati denarni tok
24. apr  2019
seminar - DRF
Izvršba; Izterjava dolga po sodni poti
Predstavitev

DAVKI, RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Na področju davkov, financ in računovodstva so spremembe in novosti najbolj pogoste, njihova pravilna uporaba v praksi pa je nujna. Našim udeležencem so na voljo številni seminarji s strokovnimi predavatelji, ki imajo bogate izkušnje iz prakse. Spremembe pri pripravi letnih poročil, bilanc, uvajanje novosti na področju DRF je le nekaj vsebin, ki ji pokrivamo.


TRŽENJE

V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu se mora podjetje  hitro odzivati. Trženje je pri tem ključno. Poleg številnih seminarjev s področja trženja in interaktivnih praktičnih enodnevnih delavnic skozi vse leto organiziramo tudi Marketinške fokuse, kjer so na enem mestu predstavljeni novi praktični prijemi, strategije in primeri z različnih področij trženja.


PRODAJA

Poleg številnih seminarjev o različnih vidikih izboljšanja prodaje organiziramo konferenco Sales summit, ki poteka februarja. Vsako srečanje ima svojo temo. Ne ponujamo "instant" rešitev, ampak udeležence opremimo s pravimi vprašanji in jim ponudimo nekaj možnih rešitev. Prodajna akademija Finance je celoletna serija praktičnih enodnevnih delavnic, s katerimi obdelamo vsa ključna področja prodaje.


INTERNET

Glavni namen je celostna predstavitev možnosti internetnega trženja v Sloveniji, najboljših primerov internetnega trženja in razširjanje znanja, s pomočjo katerega podjetja dejansko lahko izkoristijo internet za optimizacijo celostnih poslovnih rezultatov. Na seminarjih s področja interneta so na konkretnih primerih prestavljene konkretne teme in novosti v spletnem trženju.


ČRPANJE SREDSTEV IZ EU

Na seminarjih o črpanju sredstev iz strukturnih skladov EU predstavljamo prave poti do uspešne pridobitve sredstev EU. Seminar Prava pot do nepovratnih sredstev iz EU je enodnevni strokovni seminar. Na njem predstavljamo prave poti do uspešne pridobitve sredstev iz EU za vaše podjetje.


UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI

Seminarji s področja upravljanja človeških virov so v grobem razdeljeni na dve področji: na izobraževanja s pravno tematiko v zvezi z delovnimi razmerji in na izobraževanja za razvoj človeških virov v podjetju. Seminarji so namenjeni predvsem vodjem kadrovskih služb, vodjem izobraževanja in direktorjem podjetij vseh velikosti.

 

IZVOZNI FOKUS

Izvozni fokusi so Izobraževalni dogodki, namenjeni prenosu najboljših praks, prenosu idej in pristopov med poslovneži, ki poslujejo mednarodno. S fokusi želimo vsem izvoznikom omogočiti mesto za izmenjavo idej, pristopov in informacij v živo, drug od drugega. Vsi prispevki na fokusih so izrazito praktični. Predstavljajo jih poslovneži, ki delajo v tujini in govorijo o svojih izkušnjah. Na fokusih iščemo primere dobre prakse, dobre in slabe izkušnje, uspele in neuspele prijeme mednarodnega poslovanja in dajemo odgovore na vprašanja:

  • Kako sploh vstopiti na tuji trg?
  • Kako čim učinkoviteje iskati nove kupce na mednarodnem trgu?
  • Kako se organizirati za prodajo zunaj Slovenije?
  • Kako optimizirati oziroma prilagoditi izdelke za prodajo na več trgih?
  • Kako postaviti prodajno mrežo? Kako iskati partnerje, distributerje v tujini?
  • Kako čim bolje kadrovati za mednarodno poslovanje?
  • Kako in kdaj se odločiti za širitev proizvodnje v tujino?
  • Kako povečevati obseg poslovanja z mednarodnimi kupci?